elmarpro logo

Projektowanie

 

- sieci elektroenergetycznych nN i SN

- stacji transformatorowych SN/nN

- elektrowni fotowoltaicznych,

  wiatrowych, biogazowych

- mikroinstalacji

- wewnętrznych instalacji

  elektrycznych

- oświetlenia terenu

- instalacji odgromowych

- instalacji teletechnicznych

- instalacji alarmowych i CCTV

- sporządzanie kosztorysów.

Kierowanie robotami

 

- budowlanymi w specjalności

  instalacyjnej w zakresie sieci,

  instalacji i urządzeń elektrycznych

  i elektroenergetycznych bez

  ograniczeń.

 

 

Wykonawstwo instalacji

 

- elektrycznych

- alarmowych

- CCTV

- przyłączy energetycznych

- tymczasowych poborów energii

- pomiary instalacji elektrycznych:

- odbiorcze

- powykonawcze

- okresowe.

BHP

 

kompleksowa obsługa firm:

- ocena ryzyka zawodowego

- wstępne i okresowe szkolenia BHP

- tworzenie instrukcji i procedur

- sporządzanie dokumentacji

  powypadkowej

- sporządzanie rejestrów czynników

  szkodliwych na stanowiskach pracy

- dobór odpowiednich środków ochrony

  zbiorowej i indywidualnej.

re_drop
re_drop
re_drop
re_drop